De dakgoot schoonmaken

De functie van een dakgoot is het regenwater afvoeren zodat het huis daar niet beschadigd door wordt. Een dakgoot is een plek waar veel vuil ophoopt. Takjes, mos, vallende bladeren, vogelpoep, het afval van dakpannen en andere rondwaaiend afval hoopt zich op in een dakgoot. Om verstoppingen te voorkomen, moet een dakgoot regelmatig schoongemaakt worden. Vooral na de herfst is dit nodig.

De eerste stap om een dakgoot schoon te houden, is het controleren of de dakgoot schoongemaakt moet worden. Maar waar moet u op letten om te voorkomen dat u lekkage of schade krijgt?
Wanneer u ineens veel meer muggen heeft dan voorgaande jaren, kan dit betekenen dat er stilstaand water in uw dakgoot staat;
Wanneer er gras of onkruid in uw dakgoot groeit, duidt dit op een niet goed functionerende afwatering;
Wanneer er bij regen water over de rand van de dakgoot of langs de buitenkant van de regenpijp loopt, wordt het regenwater niet goed afgevoerd;
Uw dakgoot lekt als er aan de onderkant van de dakgoot vochtplekken zitten.

Een vervuilde dakgoot kan erg vervelende gevolgen hebben. Bladresten kunnen bijvoorbeeld verzuring in de dakgoot veroorzaken, waardoor de goot wordt aangetast en gaat lekken. Een overlopende dakgoot veroorzaakt op den duur loslatende metselspecie, het water kan zich dan achter de buitenmuur gaan nestelen en in de binnenmuren zorgen voor houtrot en schimmel. Muggen en andere insecten komen af op stilstaand water in een verstopte dakgoot, wat leidt tot meer muggen en insecten in huis. Door het gewicht van het opgehoopte water kunnen de dakgoot en regenpijp gaan doorhangen, scheuren of zelfs worden losgerukt. Het gevolg hiervan is weer lekkage, aanslag en verrotting.

Het stappenplan om zelf de dakgoot schoon te maken:
1. Schep alle losliggende rommel uit de dakgoot. Dit gaat gemakkelijker wanneer de rommel een beetje nat is. Eventueel kunt u zelf wat water op de rommel spuiten.
2. Spoel de dakgoot goed door. Hierbij begint u aan het uiteinde en werkt u naar de regenpijp toe. Hardnekkig vuil kan met een schuursponsje of een staalborstel verwijderd worden
3. Spoel ook de regenpijp goed door. Als het water niet goed wegstroomt, zit er een verstopping in de regenpijp. U kunt dan van bovenaf het vuil doorsteken met bijvoorbeeld ijzerdraad of een speciale doorsteekveer. Hierbij zet u eerst een emmer onder aan de regenpijp om te voorkomen dat vervolgens uw afvoer verstopt raakt. Wanneer het verwijderen van de verstopping van bovenaf niet lukt, kunt u van beneden met een hogedrukspuit proberen de verstopping weg te spuiten. Mocht ook dit niet lukken, dan zult u de regenpijp stuk voor stuk uit elkaar moeten halen en schoon moeten maken.

Tijdens het schoonmaken kunt u meteen controleren of de bevestiging van de dakgoot en regenpijp nog goed functioneert.
Het controleren en schoonmaken van de dakgoot en regenpijp kunt u het beste twee keer per jaar doen. Wanneer uw huis onder een boom staat, is het raadzaam om dit zelfs vaker paar jaar te doen.

Hoe lang de ladder precies moet zijn die u nodig heeft om bij uw dakgoot te komen, kunt u gemakkelijk kijken via deze pagina.