Wanneer mag er op een ladder gewerkt worden?

Volgens de wetgeving zijn er diverse bepalingen die uitmaken of de werkzaamheden op een ladder uitgevoerd mogen worden.

De eerste bepaling is de duur dat er op een ladder gewerkt moet worden tijdens het project. Alleen tijdens kortdurende werkzaamheden mag er op een ladder gewerkt worden. Dit houdt in dat de maximale statijd op een ladder tijdens een project 2 uur is. Wanneer het valgevaar niet toeneemt naarmate er langer op de ladder gewerkt wordt, mag 2 tot 4 uur op een ladder gewerkt worden. Let op: dit is de maximale statijd gedurende het hele project en voor alle personen bij elkaar, dus ook inclusief deelprojecten en uitbesteed werk. Per persoon geldt dat er niet langer dan 1 uur per dag op een ladder gewerkt mag worden.

De tweede bepaling is dat dat ladders enkel bij kortdurende werkzaamheden als het risico gering is. Dit wil zeggen dat een ladder niet gebruik mag worden als de ladder beklommen moet worden of als er gemanoeuvreerd moet worden met grote en/of zware onderdelen en gereedschappen. Ook lichamelijke inspanningen zoals trekken en duwen met een kracht van meer dan 50 Newton mogen niet op een ladder worden uitgevoerd. Ook mag vanaf een ladder niet zijwaarts of omhoog buiten de macht gereikt worden. hieronder wordt verstaan dat er meer dan één armlengte zijwaarts omhoog of omhoog gereikt moet worden.

Ten slotte is de stahoogte op een ladder bij voorkeur maximaal 5 meter. In bepaalde gevallen geldt een uiterste grens van 7,50 meter. Om de stahoogte te bepalen, wordt de hoogte van de voeten gehanteerd. Om de werkhoogte te bepalen, wordt hier grofweg 2 meter bij opgeteld worden. Bij een stahoogte van 5 meter wordt de maximale werkhoogte dus 7 meter en bij een maximale stahoogte van 7,50 meter wordt de werkhoogte 9,50 meter.

Indien de werkzaamheden niet kortdurend zijn, maar wel veilig uitgevoerd kunnen worden, niet hoger zijn dan de maximale hoogte en de locatie is niet geschikt voor een ander middel dan een ladder, dan mag toch een ladder gebruikt worden. Beperk ten alle tijden de risico’s. dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van laddermatten en de werkzaamheden op de ladder te rouleren, zodat de werkduur op de ladder per persoon verkort wordt.