Ladder lengte en werkhoogte

Op deze pagina kunt u berekenen hoe lang de ladder moet zijn die u nodig heeft. U geeft simpelweg te hoogte op in meters van de te overbruggen hoogte.

Uitleg kleurvlakken:

  • de waarde in het groene vlak is de veilige optimale opstelling;
  • de waarde in het rode vlak is de maximale opstelling daarboven is het niet veilig de ladder te beklimmen;
  • de oranje waarde is de minimale opstelling deze opstelling wordt vaak niet als prettig ervaren maar het is mogelijk de ladder te beklimmen.

 "met oversteek" houdt in dat u deze lengte nodig heeft als u de ladder gebruitk als opgang.
"uitval" is de afstand van onderkant ladder tot muur. (Bij een afstandhouder en/of dakgoot wordt de uitval groter!)

Te overbruggen hoogte in meters:  
  lengte
ladder
met
oversteek
uitval
Aantal graden hoek ladder/muur
700 0.00 0.00 0.00
750 0.00 0.00 0.00
680 0.00 0.00 0.00

Onderstaande tabel geeft een snel inzicht in de juiste benodigde lengte, deze tabel houdt geen rekening met gebruik als opgang! Tel hiervoor 1 meter bij de lengte op!

Hoogte in meters Ladderlengte bij 75 graden Ladderlengte bij 70 graden Ladderlengte bij 68 graden
2,00 2,10 2,15 2,20
2,50 2,60 2,65 2,70
3,00 3,15 3,20 3,25
3,50 3,65 3,75 3,80
4,00 4,15 4,30 4,35
4,50 4,70 4,80 4,90
5,00 5,20 5,35 5,40
5,50 5,70 5,90 5,95
6,00 6,25 6,40 6,50
6,50 6,75 6,95 7,05
7,00 7,25 7,45 7,60
7,50 7,80 8,00 8,10
8,00 8,30 8,55 8,65
8,50 8,80 9,05 9,20
9,00 9,35 9,60 9,75
9,50 9,85 10,15 10,30
10,00 10,35 10,65 10,80